PIANOo-vakgroep Aanbestedinsgrecht publiceert visie Intellectueel eigendom en innovatieve inkooptrajecten

De PIANOo-vakgroep Aanbestedingsrecht publiceert haar visie over intellectueel eigendom en innovatieve inkooptrajecten. Bij het organiseren van een innovatief inkooptraject is het van belang om vooraf na te gaan hoe om te gaan met de intellectuele eigendomsrechten van de betrokken partijen.

Related posts