Nieuwe handreikingen in kader van de actieagenda Beter Aanbesteden

Het ministerie van EZK heeft het initiatief Beter Aanbesteden in het leven geroepen. Doel van het initiatief is om de kwaliteit van aanbestedingen te verbeteren. Leden en medewerkers van Bouwend Nederland hebben deelgenomen aan regionale gesprekstafels, waar aanbestedende diensten en het bedrijfsleven met elkaar in gesprek gingen. De uitkomst: een actieagenda met 23 verbeterpunten. Met 2 nieuwe handreikingen – Nader selecteren en Gefaseerd contracteren – geeft Bouwend Nederland invulling aan punt 11 en 12 uit de actieagenda.

Related posts