Consultatie over de verbetering van communicatie met lokale en regionale overheden

De Europese Commissie (Commissie) streeft naar het stimuleren en faciliteren van de juiste toepassing van het Europese aanbestedingsrecht door inkopers van lokale en regionale aanbestedende diensten in de 28 EU lidstaten. U bent uitgenodigd om deel te nemen aan een online enquête over de verbetering van de communicatie met lokale en regionale overheden.

Related posts