Amsterdam: geen contract meer bij discriminatie

Amsterdam onderzoekt of het bedrijven die zich schuldig maken aan arbeidsmarktdiscriminatie kan uitsluiten van gemeentelijke aanbestedingen. De gemeente zou ondernemers met een aantoonbaar divers en inclusief personeelsbeleid, standaard voorrang willen geven bij de inhuur van personeel.

Related posts