Onderzoek Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk. Signalen dat de rechtsbescherming van inschrijvers bij aanbesteden in de praktijk onvoldoende zou zijn, vormde de aanleiding voor het onderzoek. De hoofdvraag van het onderzoek is: Hoe functioneert het bestaande systeem van rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk en is het wenselijk om wijzigingen aan te brengen?

Related posts