Samenwerking in het sociaal domein

Gemeenten kopen zorg en ondersteuning in voor hun inwoners. Zorgaanbieders willen of moeten daarbij vaak samenwerken. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) let erop dat aanbieders van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zich aan de regels voor eerlijke concurrentie houden. Binnen die regels is veel samenwerking mogelijk. De ACM heeft oog voor de voordelen van samenwerking, maar er zijn ook grenzen. ACM legt uit waar deze grenzen liggen, om te voorkomen dat gemeenten de concurrentieregels overtreden.

Related posts