Academie Internationale Sociale Voorwaarden instrument bij het versnellen van maatschappelijke transities

“De inzet van internationale sociale voorwaarden (ISV) bij Rijksinkopen heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan een inclusieve arbeidsmarkt en een eerlijke internationale markt”, schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat op 4 juli in de Voortgangsbrief maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van het plan van aanpak MVI 2015-2020.

Related posts