Europese richtlijn schone voertuigen: opgaven voor overheden via aanbestedingen

(Alle) overheden krijgen verplichte minimumpercentages voor de aanbesteding van lage- en nul-emissievoertuigen opgelegd zodat het aandeel schone voertuigen toeneemt en de Europese transportsector een markt voor innovaties krijgt. Over twee jaar moeten aanbestedende organisaties bij voertuiggerelateerde overheidsopdrachten aan vastgestelde minimumregels voldoen. Dit levert ook concurrentiekracht en groei op voor de transportsector.

Related posts