Rijkswaterstaat gunt DOEN-project op basis van Plan, Design & Construct

Rijkswaterstaat gunt het project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal aan Ploegam B.V. De samenwerking in dit project tussen Rijkswaterstaat en Ploegam B.V. is volgens het gedachtegoed van de Marktvisie, waarin overheden, brancheorganisaties en marktpartijen hebben afgesproken om de samenwerking bij bouwprojecten voortdurend te vernieuwen.

Related posts