Wezenlijke wijzigingen: de toepassing

In het artikel van Binnenlands Bestuur worden voorbeelden gegeven van de toepassing van het leerstuk van de wezenlijke wijziging aan de hand van uitspraken uit 2018. Hierbij worden 3 soorten wijzigingen onderscheiden: wijziging van de overeenkomst (na gunning), wijziging van de voorwaarden van de aanbesteding (tijdens de aanbestedingsprocedure) en wijziging van de opdracht bij heraanbesteding (na intrekking aanbesteding).

Related posts