Kunt u circulair inkopen op basis van visie en ambitie?

Een circulaire economie vraagt om andere verdienmodellen dan de traditionele economie. In plaats van het lineaire ‘take, make, waste’ model, staat het toevoegen van maatschappelijke waarde centraal. In de transitie naar een circulaire economie is circulair inkopen een belangrijk middel. De essentie van circulair inkopen is dat degene die iets inkoopt al afspraken maakt met de leverende partij over het optimaal behoud van waarde van de producten, onderdelen of grondstoffen tijdens de gebruiksfase en na afloop van het contract.

Related posts