Aanbesteden 2016-2018: onderhandelingsprocedures nog weinig toegepast

Het aantal gunningen groeide in 2018 harder dan het aantal opdrachten, ten opzichte van 2017 en 2016. Dat blijkt uit het overzicht Aanbesteden in Nederland 2016-2018, waarin PIANOo aan de hand van gegevens uit TenderNed een globaal beeld schetst van aanbesteden. Het overzicht laat ook zien dat 8% van de openbare opdrachten op laagste prijs wordt aanbesteed. Ondanks versoepelde wetgeving op dit vlak ziet PIANOo geen toename in het gebruik van de onderhandelingsprocedures.

Related posts