Inkoopafdelingen brengen vermeden CO2-uitstoot in beeld

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft instrumenten ontwikkeld voor het schatten van vermeden CO2-uitstoot en vermeden grondstofgebruik. Inkoopprofessionals van overheden gebruiken de instrumenten om het inkoopbeleid steeds verder aan te scherpen. Ook helpen de schattingen voor het vergroten van draagvlak voor klimaatneutraal en circulair inkopen.

Related posts