Praktijkvoorbeeld social return: Retourstromen uitrusting Defensie

Afgedankte defensiekleding recyclen, klaarmaken voor hergebruik en selecteren voor verbranding. Het ministerie van Defensie slaat daarvoor de handen ineen met sociale werkplaats Biga Groep. In 2015 verscheen er al een praktijkvoorbeeld over dit succes. Dat succes is sindsdien alleen maar toegenomen. ‘Kledingretour is geen kostenpost meer, maar levert winst op.’

Related posts