Geactualiseerde Rijksbrede MVI-criteria beschikbaar

Vanaf 21 mei 2019 zijn geactualiseerde landelijke criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) beschikbaar. Inkopende overheidsorganisaties kunnen op mvicriteria.nl actuele MVI-criteria zoeken en selecteren. Deze webtool geeft MVI-criteria op 3 ambitieniveaus, zodat inkopers en opdrachtgevers zo duurzaam mogelijk kunnen inkopen.

Related posts