Maatschappelijk Verantwoord Inkopen heeft effect

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) levert winst op voor mens en milieu. Dit wordt bevestigd door onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM heeft berekend wat maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI maatschappelijk verantwoord inkopen ) door de overheid in 2015 en 2016 heeft opgeleverd. Er is gekeken naar de thema’s klimaat, milieu, circulair, biobased en social return.

Related posts