Verantwoording sociaal domein moet op de schop

Verantwoording in de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en curatieve zorg moet fundamenteel anders. Zij draagt op dit moment onvoldoende bij aan betere zorg en ondersteuning. ‘Het vertrekpunt moet niet degene zijn die verantwoording vraagt, maar degene die verantwoording aflegt.’ Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in zijn verschenen advies Blijk van vertrouwen - Anders verantwoorden voor goede zorg.

Related posts