Bedrijfsvoering rijk 2018: duurzamer, extra aandacht voor diversiteit en ICT

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft haar jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk over 2018 aangeboden. Daarin wordt een samenhangend beeld over de prestaties en ontwikkelingen bij alle ministeries geschetst, over het afgelopen jaar.

Related posts