Conferentie 13 juni 2019: Buying for Social Impact, van idee naar uitvoering

Stichting De Omslag organiseert op 13 juni 2019 in Amsterdam de conferentie Buying for Social Impact: van idee naar uitvoering in samenwerking met de gemeente Amsterdam, de Sociaal Werkkoepel, Buy Social en PIANOo met bijdragen van onder andere MVOI-experts en PSO-Nederland. Centraal staat hoe meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen door sociaal in te kopen.

Related posts