Wezenlijke wijzigingen: het juridisch kader

Wanneer er na een Europese aanbesteding een overeenkomst tot stand is gekomen, mag deze nadien niet meer gewijzigd worden. Althans, niet wezenlijk. Gebeurt dit toch, dan zal de aanbestedende dienst de opdracht opnieuw (met inachtneming van het aanbestedingsrecht) in de markt moeten zetten. Dit leerstuk staat bekend als het leerstuk van de wezenlijke wijzigingen.

Related posts