Subsidie voor advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen

Vanaf 1 mei 2019 kunnen aanbestedende diensten via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een subsidieaanvraag doen voor het inwinnen van extern advies op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).

Related posts