Overheid klaar om e-facturen te ontvangen en verwerken

Uit een recente inventarisatie van PIANOo blijkt dat meer dan driekwart van de medeoverheden gereed is om e-facturen te ontvangen en verwerken. Een deel van de resterende medeoverheden heeft aangegeven dat zij vanwege praktische redenen iets uitloop hebben in hun implementatieproces. De verwachting is dat zij voor de zomer alsnog gereed zijn.

Related posts