Stand van zaken rondom verantwoord opdrachtgeverschap in de thuiszorg

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het rapport Opdrachtgever gemeenten Wmo 2015 opgesteld. Veilig en gezond werken is een aangelegenheid waarbij werkgevers, opdrachtgevers en uitvoerenden verantwoordelijkheid dragen. In veel sectoren in Nederland ligt de verantwoordelijkheid voor gezond en veilig werken bij meerdere actoren, en is er sprake van de zogenaamde ketensamenwerking. Denk bijvoorbeeld aan uitbesteding in de thuiszorgsector. daar spelen grote arbeidsrisico’s zoals werkstress, fysieke overbelasting, te lange en ongezonde werktijden en agressieve bejegening door omstanders.

Related posts