Het clusterverbod van artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012

Stel je voor, een gemeente wil een bepaalde weg opnieuw gaan aanleggen, maar eigenlijk is het ook nodig om de leidingen die onder diezelfde weg liggen te vernieuwen. De gemeente zou dan twee aanbestedingen kunnen uitzetten, maar is niet veel efficiënter en goedkoper om dit samen te voegen in één aanbestedingsprocedure?

Related posts