Factsheet ‘De ruimte van de percelenregeling’ beschikbaar

PIANOo heeft praktijkvoorbeelden verzameld over het gebruik van de percelenregeling. De Aanbestedingswet 2012 biedt om een deel van de opdracht  één op één te gunnen. Deze mogelijkheid bestaat voor opdrachten voor werken, diensten en homogene leveringen (2.18 lid 3/ 2.19 lid 3).

Related posts