Praktijkvoorbeeld: Innovatiekracht ministerie van Justitie en Veiligheid ontwaakt

Innovatieve oplossingen binnen het ministerie stimuleren en daarmee adequaat inspelen op maatschappelijke verandering. Dat is in een notendop het doel van het Innovatieteam van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). "Er komt steeds meer aandacht voor het thema innovatie; bij steeds meer afdelingen van het ministerie begint innovatie te leven."

Related posts