Nieuwe aanbesteding betalingsverkeer Rijk en nadere uitwerking ernstige beroepsfout

De minister van Financiën heeft de Kamer nader geïnformeerd over de mogelijkheden tot het opnemen van aanvullende opzeggingsgronden bij lopende overeenkomsten voor het betalingsverkeer van het Rijk en de mogelijkheden tot het stellen van aanvullende uitsluitingsgronden bij toekomstige aanbestedingen. Tevens heeft hij besloten om de opdracht van het betalingsverkeer van het Rijk opnieuw aan te besteden.

Related posts