Friese overheden ondertekenen ambitiedocument Circulaire Economie

Fryslân is ambitieus op weg naar een circulaire provincie. Dit betekent: niet langer praten, maar vooral dóen! Om haar ambitie – Fryslân als meest circulaire regio van Europa in 2025 – waar te maken, heeft de Vereniging Circulair Friesland Friese overheden gemobiliseerd tot het ondertekenen van het ambitiedocument Circulaire Economie. Op dinsdag 19 maart 2019 hebben vertegenwoordigers namens alle Friese Gemeenten, Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat Noord en Wetterskip Fryslân hun handtekening gezet tijdens de Business Contact Dagen Noord in WTC Expo te Leeuwarden. 

Related posts