TU Delft onderzoekt inbedding opdrachtgevende rol in gemeentelijke organisaties

Door de ontwikkelingen in de bouwsector de laatste jaren is het voor gemeenten belangrijk om hun opdrachtgeverschap te professionaliseren. De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de TU Delft heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor gemeenten om te professionaliseren.

Related posts