Oproep: voorbehouden opdrachten gezocht

PIANOo is op zoek naar aanbestedende diensten die reeds gebruik hebben gemaakt van de ruimte die de Aanbestedingswet (conform art. 2.82) biedt om een opdracht voorbehouden aan te besteden.

Related posts