Minimumdoelen voor aanbesteden van schone en energiezuinige wegvoertuigen

De commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement (ENVI) heeft op 27 februari 2019 ingestemd met het bereikte compromis over de wijziging van Richtlijn 2009/33/EC inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen. Met name op het gebied van openbaar vervoer spelen steden en provincies een grote rol. Met deze richtlijn zullen decentrale overheden genoodzaakt zijn bij aanbestedingen van openbaar vervoer en goederenvervoer schoon of energiezuinig in te kopen.

Related posts