Video ICT aspecten bij e-factureren

Deze video is bedoeld voor de ruim 1.500 aanbestedingsplichtige organisaties in Nederland, variërend van decentrale overheden tot instellingen in bijvoorbeeld het onderwijs en veel zelfstandige bestuursorganen. De video is interessant voor iedereen die zich binnen deze organisaties bezig houdt met de ICT aspecten van e-factureren.

Related posts