Praktijkvoorbeeld sociaal domein: gemeenten binnen budget door sturing op kwaliteit

Negen gemeenten kopen als ‘regio West-Brabant West’ samen jeugdzorg in. Hun keus voor een aanbieder hing niet van een prijs af. Sterker nog: de regio wilde vooral dat er genoeg goede jeugdzorg zou zijn. Haar inkoopteam vond in SPRING een organisatie die voor de hele regio de instroom naar en kwaliteit van zorg garandeert.

Related posts