Berenschot publiceert Handreiking Kostprijzen voor de jeugd-ggz

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Gemeenten kopen hiervoor onder meer zorg in bij aanbieders van jeugd-ggz. Daarmee zijn zij samen verantwoordelijk voor toegankelijke, betaalbare en goede zorg aan de doelgroep tot 18 jaar. Adviesbureau Berenschot ondersteunt hen daarbij met een Handreiking ‘Kostprijzen voor de jeugd-ggz’, waarin kostprijzen van jeugd-ggz staan beschreven en die gemeenten en zorgaanbieders handvatten biedt om gezamenlijk tot reële tarieven te komen.

Related posts