Onbenut potentieel bovengehaald in proeftuinen social return Rijksoverheid

Zo blijkt uit een bijeenkomst na 1 jaar Maatwerk voor Mensen, een nieuwe aanpak voor social return bij de Rijksoverheid. De aanpak is binnen 18 proeftuinen gerealiseerd en inmiddels is een nieuwe ronde met 10 nieuwe proeftuinen van start gegaan. Op 7 februari 2019 is voor de initiatiefnemers van deze proeftuinen en andere geïnteresseerden een Inspiratie en Doe-dag georganiseerd.

Related posts