Kunnen wij rechtmatig aanbesteden, gemeenten? Ai, ai minister!

Onlangs verscheen op de site van Accountant een bericht over de toename van het aantal gemeenten met een goedkeurend oordeel voor rechtmatigheid. Ruim 87 procent van de 388 gemeenten kreeg voor het verslagjaar 2017 een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring. Hiermee is de situatie sinds 2015 weer grotendeels genormaliseerd, aldus minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in haar bericht aan de Tweede Kamer. Uit dit bericht bleek ook dat de meeste fouten in de categorie 'Overig' bij de (Europese) aanbestedingen werden gemaakt.

Related posts