Grossmann-doctrine: eerst vragen, dan klagen?

Het komt regelmatig voor dat inschrijvers op een aanbesteding pas klagen over een procedure nadat de gunningsbeslissing is genomen. Dit terwijl ze tijdens de aanbesteding geen vragen hebben gesteld die betrekking hebben op deze klacht. Kan dit wel? In principe niet.

Related posts