Herstel van fouten

Waar gewerkt wordt vallen spaanders en ook bij aanbestedingen is een foutje zo maar gemaakt. Niet zelden zijn echte vervolgens de aanbesteder en inschrijver tot op het bot verdeeld over de vraag of zo’n fout hersteld zou mogen worden. En als de aanbesteder te lichtvaardig instemt met herstel van de fout, dan loopt hij het risico dat andere inschrijvers daartegen bezwaar maken. In onderstaand artikel wordt dit haarfijn geïllustreerd.

Related posts