Nijmegen maakt circulair concreet in aanbesteding Malderburchtstraat

De gemeente Nijmegen is een van  de ondertekenaars van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Dit is een deal waar pit in zit. Frank van den Hoogen is senior adviseur kosten en contracten bij de gemeente Nijmegen. Als opdrachtgever zette hij extra stappen. Zo gebruikte hij Ambitieweb en Rapid Circular Contracting (RCC) om duurzaamheidsdoelen te concretiseren. In het najaar van 2018 zette de gemeente een aanbesteding voor onderhoudswerk van de Malderburchtstraat uit. Het resultaat waren vijf goede inschrijvingen. Nijmegen gaat met de winnaar haar ambities nader uitwerken.

Related posts