Duurzaam bouwen vastgelegd in Green Deals

Amsterdam heeft flinke ambities op het gebied van schone lucht en duurzaam bouwen. Zo wil de stad bouwen zonder uitstoot van broeikasgassen, luchtvervuiling en geluidsoverlast. Bij de reconstructie van de kade op de Rechtboomssloot staat duurzaam bouwen met duurzame logistiek met minder uitstoot centraal.

Related posts