Adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts

In de afgelopen weken heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts 5 nieuwe adviezen gepubliceerd. De adviezen hebben onder meer betrekking op het gebruik van een levenscyclusanalyse als een nader gunningscriterium in het kader van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitverhouding, bekendmaking van de nadere gunningscriteria in de Nota van Inlichtingen, de deugdelijkheid van de grond voor het intrekken van een aanbesteding en de vraag of een verzoek tot deelneming terecht als ongeldig terzijde is gelegd.

Related posts