Reactie minister op manifest Actielijst jeugdzorg, 13 punten

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) reageert op de Actielijst Jeugdzorg, 13 punten van het FNV Zorg en Welzijn (FNV). In dit document formuleert de vakbond een aantal acties die nodig zijn om de knelpunten in de jeugdsector aan te pakken. De acties hebben onder meer betrekking op inkoop en aanbestedingen.

Related posts