TenderNed dataset aanbestedingsdata 3e en 4e kwartaal 2018

In het tweede half jaar van 2018 zijn op TenderNed 8.823 aankondigingen gepubliceerd. De informatie uit deze aankondigingen is toegevoegd in de dataset over 2018. Ieder half jaar publiceert PIANOo de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat ze gemakkelijk te gebruiken zijn voor analyses. In de dataset zijn - op verzoek van gebruikers - nu ook de Kamer van Koophandel (KvK) nummers van gegunde ondernemingen opgenomen (Kolom KvK-nummer).

Related posts