ESPD/UEA-tool van Europese Commissie stopt per 29 april 2019

Vanaf 29 april 2019 is de ESPD-tool van de Europese Commissie niet meer beschikbaar voor het genereren of invullen van een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA of ESPD). De tool is in 2016 ontwikkeld op basis van de tekst van Verordening 2016/7. De Commissie gaat ervan uit dat ieder land op haar eigen wijze een elektronische versie van het UEA ter beschikking stelt. In Nederland kunnen aanbestedende diensten gebruik blijven maken van de UEA-module in TenderNed of een gelijksoortige module in andere systemen. Daarnaast kunnen zij het interactieve pdf-formulier gebruiken.

Related posts