De omvang van een raamovereenkomst

In de praktijk ontstaat steeds vaker gemor bij inschrijvers over hoeveelheden bij raamovereenkomsten. Zowel in de aanbestedingsfase als ook in de uitvoeringsfase.Zo zien we in de aanbestedingsfase regelmatig dat er in de aanbestedingsdocumenten een niet reële inschatting wordt gemaakt van de hoeveelheden c.q. de omvang van de opdracht. En in de uitvoeringsfase nemen we geregeld waar dat specifieke hoeveelheden (onderdelen) van de opdracht dan wel de hoeveelheden ten aanzien van de gehele opdracht heel stevig worden opgerekt door opdrachtgever.

Related posts