Voortgang inkoop in het sociaal domein

Met gemeenten en aanbieders heeft minister De Jonge een aanpak vastgesteld om gemeenten en aanbieders te ondersteunen bij de inkoop in het sociaal domein. Deze aanpak is tot stand gekomen door gemeenten en aanbieders zelf, waarbij zij ondersteund worden door de Rijksoverheid en diverse kennisinstellingen. De minister heeft de Kamer over de voortgang geïnformeerd.

Related posts