Onderzoek PIANOo: een perceel 1-op-1 gunnen

PIANOo is op zoek naar aanbestedende diensten die reeds gebruik hebben gemaakt van de ruimte die de Aanbestedingswet 2012 biedt om een deel van de opdracht (een perceel) 1-op-1 te gunnen. Deze mogelijkheid bestaat voor opdrachten voor werken, diensten en homogene leveringen (2.18 lid 3/ 2.19 lid 3).

Related posts