Video introductie e-factureren voor aanbestedingsplichtige organisaties

Deze video is bedoeld voor de ruim 1.500 aanbestedingsplichtige organisaties in Nederland, variërend van decentrale overheden tot instellingen in bijvoorbeeld het onderwijs en veel zelfstandige bestuursorganen. Deze instellingen moeten, conform de wet, per 18 april 2019 e-facturen kunnen ontvangen en verwerken.

Related posts