Vernieuwde handreiking inkoop Wmo-hulpmiddelen

Hulpmiddelen zijn voor mensen met een ziekte of beperking essentieel om zo goed en zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen. Gemeenten verstrekken veel hulpmiddelen onder de Wmo en maken hiervoor afspraken met leveranciers. De toewijzing en levering kan vaak soepeler verlopen, blijkt uit de praktijk.

Related posts