Aanjager Beter Aanbesteden zoekt dialoog op

“Wanneer bedrijven vrijer kunnen nadenken, kunnen ze ook hun innovaties beter toepassen. Zo krijgt ook de overheid een beter product.” Zo stelt Karsten Klein, de nieuwe aanjager van de actieagenda Beter Aanbesteden. Klein wil het werk van zijn voorganger, Mathijs Huizing, voortzetten, maar benadrukt wel dat de actieagenda zich in een nieuwe fase bevindt. “De structuur is nu opgezet, de actiepunten zijn verwoord, er zijn ook enkele concrete punten uitgevoerd. De belangrijkste focus voor het komend jaar is dat de dialoog tussen aanbestedende diensten en het bedrijfsleven beter wordt.”

Related posts